CSV-Kandidaten
Europawahlen 2014

Viviane
Reding
Viviane
Reding
63 Joer, Lëtzebuerg
Mamm vun 3 Kanner
Dokter a Gëschteswëssenschaften
EU-Justizkommissärin, Vizepresidentin vun der Europäescher Kommissioun

Europa ass fir mech…

... Wäerter : Respekt vum Eenzelnen, Ofsécherung vun de Rechter, Gläichberechtegung vun alle Bierger, gemeinsam Verantwortung fir d’Gesellschaft. Dës Wäerter sinn am schéinsten europäeschen Text niddergeschriwwen, der EU-Charta vun de Grondrechter.

Zesummeliewen: Gemeinsam op engem Kontinent liewen an dobäi déi kulturell Villfalt respektéieren.

Stäerkt: an enger globaliséierter Welt eng staark Stëmm hunn, fir net vun anere Kontinenten an den Eck gedréckt ze ginn.

Lëtzebuerg an Europa ...

Wäerter, Zesummeliewen, Stäerkt: besonnesch fir e klengt Land ass d’Sécherheet, déi de gemeinsame Kontinent bidd, liewesnoutwenneg. E staarkt, eegestännegt Lëtzebuerg ass nëmmen an engem staarken Europa méiglech.

Ech engagéiere mech politesch ...

… fir matzehëllefen e gerecht Europa ze bauen, fir eise Kontinent ze stäerken a fir domat Lëtzebuerg eng Zukunft ze garantéieren. Eist kléngt Land brauch Vertrieder, déi dobausse Gehéier fannen. An déi d’Intressie vu Lëtzebuerg wierksam vertriede kënnen.

Georges
Bach
Georges
Bach
58 Joer, Lëtzebuerg
Bestuet a Papp vun 3 Kanner
Eisebunner, fréiere President vum Syprolux
Europadeputéierten
Mäi Blog

Europa ass fir mech…

... eng Gemeinschaft vu Biergerinnen a Bierger, déi aus den Äsche vu ville Kricher opgebaut ginn ass. Ech wëll, dass och weiderhin d'Leit kënnen an engem stabillen Ëmfeld liewen, wou Fräiheet an Demokratie, wou d'Würd an d'Rechter vum Mënsch respektéiert ginn a wou d'Solidaritéit grouss geschriwwe gëtt, fir, dass och aner Länner zu deem Wuelstand kommen, dee mir bei eis kennen.

Lëtzebuerg an Europa ...

... gehéieren zesummen. Lëtzebuerg spillt säit der Grënnung vun der europäescher Unioun eng wichteg Roll, net nëmmen als Vermëttler tëschent grousse Memberstaten. Mir erliewen Europa all Dag bei eis am klengen, als Motor vun der Groussregioun. Awer och Europa huet Lëtzebuerg vill bruecht. Mir hätten ni kënne wirtschaftlech esou staark ginn ouni Europa.

Ech engagéiere mech politesch ...

... fir de Modell vun der sozialer Maartwirtschaft. Si garantéiert perséinlech Fräiheet, Privatbesëtz, Leeschtungsbereetschaft a sozial Sécherheet. Si baséiert um Prinzip vun der perséinlecher Fräiheet, erkennt awer och dass de Mënsch d' Solidaritéit vun der Gemeinschaft brauch. D'sozial Maartwirtschaft ass also net nëmmen e Wirtschafts- mä och e Gesellschaftsmodell.

Frank
Engel
Frank
Engel
39 Joer, Lëtzebuerg
Jurist, fréiere Fraktiounssekretär
Europadeputéierten
Mäi Blog

Europa ass fir mech…

... e fantastesche Kontinent, op deem mir duerch politesch Integratioun e Modell fir d’ganz Welt opbauen. Eng Gesellschaft, an där jidderengem seng Eegenaart, seng Rechter a seng Fräiheete geuecht ginn, a wou Wuelstand a sozial Sécherheet reell Perspektive fir all Mënsch sinn. E Raum ouni Grenzen, wou demokratesch Organisatioun a Legitimitéit iwwer de Nationalstat eraus Wierklechkeet sinn.

Lëtzebuerg an Europa ...

... ass e klengt Land op deem klengste Kontinent, wou mir grouss national Ambitiounen an engem grousse politeschen a wirtschaftleche Kader kënne realiséieren. Lëtzebuerg wier ouni Europa net dat, wat et ass. Europa huet vu Lëtzebuerg an de Lëtzebuerger vill Impulser kritt, déi et weiderbruecht hunn. D’Plaz vun eisem Land ass ëmmer un der Spëtzt vum europäesche Fortschrëtt.

Ech engagéiere mech politesch ...

... well et mech intresséiert, wou eis Gesellschaft histeiert. Lëtzebuerg kritt vu kengem méi eppes geschenkt, an Europa och net. Mir musse selwer eis Stäerkten an eist Kënnen asetzen, fir eise Wuelstand an de soziale Fridden ze garantéieren an der nächster Generatioun hir Perspektiven ze sécheren.

Christophe
Hansen
Christophe
Hansen
32 Joer, Donkels
Bestuet
Master an Ëweltwëssenschaften
Chargé de Mission fir d’EU-Présidence am Beräich Ëmwelt, Klima an Energie
Gemengeconseiller
Mäi Blog

Europa ass fir mech…

... net nëmmen ee wirtschaftlecht a politescht Partenariat tëschent 28 Memberstaten. Et ass eng Liewensastellung, déi op der Fräiheet vun allen EU-Bierger, opbaut. Et ass een Experiment, wat bis haut wuel gelongen ass, awer nach seng Fehler huet. Europa ass net perfekt. Europa ass nach net fäerdeg. D´Welt huet sech säit der Grënnung vun der Unioun staark verännert. Dofir muss Europa sech och weiderentwéckelen. Dat wichtegst ass a bleift, datt Europa d’Alldagssuergen vun de Mënschen eescht hëlt a zesumme mat de Memberstaten Léisungen fir d’Problemer vun de Bierger fënnt. Genau do well ech mat upaken.

Lëtzebuerg an Europa ...

... ass de Grond firwat et eis - firwat et dem Land an de Leit - esou gutt geet. Virun 1957 war Lëtzebuerg een aremt Land, dat als eenzege wirtschaftleche Motor d´Schmelzen hat. Am europäesche Bannemaart hu mir dunn déi Chancen, déi d’EU eis gebueden huet, genotzt. Et leit un eis, dëst och an Zukunft ze maachen. Dofir wëll ech mech als Europadeputéierten asetzen.

Ech engagéiere mech politesch ...

... well ech vu Klengem un probéiert hunn d´Welt an hier geopolitesch Zesummenhäng ze verstoen. Wann ee richteg wullt, fënnt ee Villes raus an et reegt een sech oft iwwert d´Realitéiten an déi grouss a kleng Ongerechtegkeeten op. Well ech mech awer ongär just opreegen a léiwer upaken, hunn ech mech dozou entscheed politesch aktiv ze ginn: op lokalem, nationalen an op europäeschen Niveau.

Marianne
Pesch-Dondelinger
Marianne
Pesch-Dondelinger
55 Joer, Krautem
Witfra a Mamm vun 2 Kanner
Patron vun engem landwirtschaftleche Familljebetrib
Business Woman of the Year 2009
Gemengeconseillère

Europa ass fir mech…

... de Garant op Fridden !

Eent vu menge Liiblingsfächer an der Schoul war Geschicht an et war gläichzäiteg dat Fach, wat mech eppes geléiert huet: Krich mat all senge Grausamkeete, mat all sengem Leed muss mat allen Mëttele verhënnert ginn.

Haut, an dësen dach onstabillen Zäiten, brauche mir en Europa, deem säin éischt Zil et soll sinn, dass déi Generatiounen, déi no eis kommen, dee Misère ni méi mussen erfueren. An nëmmen en staarkt Europa kann och säin Deel zum Weltfridde bäidroen.

Lëtzebuerg an Europa ...

Geschicht huet mech och geléiert, dass Lëtzebuerg Grënnungsmember vun Europa ass. Ech war ëmmer houfreg drop, dass Lëtzebuerger Politiker erkannt hunn, dass kee Land, op kleng wéi mir oder méi grouss wéi eis Noperen eleng säi Wee ka maachen. Mir mussen awer elo derfir suergen an deem vill méi grousse gemeinsamen Europa, dass eist Land och säi Stellewäert behält an net an den Abseits gedréckt gëtt.

Ech engagéiere mech politesch ...

... well et net duergeet ze kritiséieren, ze denken: „Firwat maachen SI dat esou mat eis?“ Egal ob Fraen-, Landwirtschafts- oder Landes- an Europapolitik, et kann nëmmen dann eng gutt Politik ginn, wann all betraffe Leit hir Meenung kënnen abrénge fir Changementer ze bewierken.

Mir Europäer hunn d’Chance op Meenungsfräiheet. Ech well meng Meenung soen an des Chance notzen! Dat war net ëmmer esou, wéi d‘Geschicht eis geléiert huet. An et ass och haut leider nach net iwwerall esou.

Dat ass geliefte Geschicht.

Isabel
Wiseler-Santos Lima
Isabel
Wiseler-Santos Lima
52 Joer, Lëtzebuerg
Bestuet a Mamm vun 3 Kanner
Maîtrise de Lettres modernes, Professeur-attachée à la direction
Gemengeconseillère

Europa ass fir mech…

... e Raum ouni Grenzen, vu Fridden, Fräiheet, Demokratie. E Raum, wou an der Villfalt eng Zesummegehéieregkeet fonnt ginn ass. Mir bauen op Wäerter vun Toleranz a Gerechtegkeet. Eis Unioun ass fir mech den Ausdrock vu Solidaritéit tësche Mënschen déi eng gemeinsam Zukunft opbauen.

Lëtzebuerg an Europa ...

... Lëtzebuerg mat senger Villfalt, ass en Europa a Miniatur: eist Land ass Villen un d’Häerz gewuess duerch seng Oppenheet a seng europäesch Dimensioun. Néierens aneschtes an Europa ass d’Unioun sou héich geschat. Hei wësse mir, wat mir Europa ze verdanken hunn: Joerzéngtelaang Fridden, Wuelstand, eng multikulturell Gesellschaft an eng Stëmm an der Welt.

Ech engagéiere mech politesch ...

... fir eng politesch Unioun an Europa. Mir musse méi zesumme wuessen, eis Divergenzen iwwerbrécken, Europa aus engem Mond schwätze loossen. Ech engagéiere mech och fir ë soziaalt Europa, wat no bei senge Bierger ass an hir Problemer erfaasst ; en Europa, dat géint de Chômage kämpft a wou d’Leit en Akommes hunn, dat hinnen erlaabt, dezent ze liewen; en Europa, wou d’Leit net aus ökonomescher Nout, mä fräi hire Wunnuert eraussichen.

News

Rede zur Lage der Union: Aufruf zu mehr Einheit, Gemeinsamkeit und Solidarität

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in der Rede zur Lage der Union wichtige Schritte aufgezeigt, [...]
weider liesen
14/09/2016

CSV respektiert und bedauert das Votum der britischen Wähler

Die CSV respektiert und bedauert das Votum der britischen Wähler, das nach Jahrzehnten der Integration [...]
weider liesen
24/06/2016

Rede von CSV-Parteipräsident Marc Spautz anlässlich der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der Europäischen Volkspartei, EVP

40 Jahre EVP - Rede von CSV-Parteipräsident Marc Spautz: "Häerzlech Wëllkomm am Häerz vun Europa! Es ist [...]
weider liesen
03/06/2016

40 Jahre Europäische Volkspartei – EVP

Das 40-jährige Jubiläum der Europäischen Volkspartei (EVP) war angesichts der Herausforderungen Europas [...]
weider liesen
01/06/2016
Méi Artikelen

Fir Europa. Fir Lëtzebuerg.

Gitt Member

Mir brauchen d’Hëllef vun alle Mënschen, déi zesumme mat eis d’Zukunft vun eisem Land a vun Europa matgestallte wëllen. Dir deelt eis Wäerter a Positiounen?

Maacht et ewéi schonns iwwer 10.000 Anerer! Engagéiert Iech! Gitt Member vun der CSV!

Ech gi Member

Eng Fro – eng Äntwert

Dir hutt Froen, Ureegungen oder Meenungen iwwer Europa an d’Positioune vun der CSV?

Eis Kandidate si fir Iech do a ginn Iech eng Äntwert.

Kontaktéiert eis

Mir komme bei Iech

Representéiert Dir e Veräin, eng Associatioun oder einfach en informelle Grupp? Dir wëllt Iech iwwer Europa informéieren, mat eis schwätzen an diskutéieren, eis Positiounen a Kandidate kenneléieren?

Eis Kandidate komme bei Iech.

Kontaktéiert eis